Termální koupaliště Thermal Corvinus Veľký Meder Slovensko

Každý návštěvník při vstupu do areálu termálního koupaliště Thermal Corvinus Velký Meder by se měl seznámit s návštěvním řádem, kvůli ochraně svého zdraví a bezpečnosti. Zakoupením vstupenky návštěvník vyjadřuje svůj souhlas s návštěvním řádem a zavazuje se, že ho bude dodržovat během pobytu v celém areálu termálního koupaliště.

A. VSTUP DO PROSTOR AREÁLU

-Vstup pro návštěvníky je povolen s platnou vstupenkou nebo permanentkou v době otevíracích hodin
-Mladiství do 12 let mohou vstoupit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
-Areal může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím.
-Při naplnění kapacity provozovatel nesmí povolit vstup dalším návštěvníkům

B. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU

-Do prostor areálu mají zakázán vstup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků, tjosoby s kožními, vlasovými nebo infekčními chorobami, zanedbanou osobní hygienou nebo osoby pod vlivem návykových látek
-Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž chování by mohlo narušit pořádek, bezpečnost
-Z areálu může být vykázán (bez vrácení vstupného) návštěvník, který poruší ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků termálního koupaliště, zda pracovníky bezpečnostní služby.
-Do areálu je zakázán vstup se zvířaty.

C. PREVÁZDKOVÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

-Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénů použít sprchy
-Je zakázáno používat u bazénů av sprchách nápoje a hygienické přípravky ve skleněných obalech.
-Konzumace jídel, oblékání a převlékání jsou povoleny pouze v prostorách k tomu určených.
-Průvod dětí je během celého poytu na termálním koupališti zodpovědný za dítě!
-Dětský bazén je určen pro děti od 3 do 6 let. Vstup dospělým osobám do dětského bazénu je zakázán.
-V oddychových bazénech se nesmí provádět žádné fyzické aktivity, pobyt v bazénu se nedoporučuje osobám se srdečně-cévními onemocněními a dětem do věku 3 let.
-Návštevníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu.
-Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím zaviněné
-Každý návštěvník je povinen dbát o čistotu, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatních, nezpůsobovat nadměrný hluk
-Za poranění a úrazy, které si návštěvník zaviní vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, provozovatel nenese odpovědnost.
-Tobogány, skluzavky a ostatní atrakce na které má návštěvník přístup, využívá na vlastní odpovědnost a riziko! Děti do 12 let mohou využívat tobogány pouze pod dohledem rodiče nebo jiné blízké osoby nad 18 let.
-Každý návštěvník je povinen dodržovat pokyny pro jízdu na tobogánech a kluzácích, jakož i další oznámení a upozornění vyvěšeny v prostorách termálního koupaliště.
-Návštevníci jsou povinni dodržovat pokyny plavčíků a určeného personálu koupaliště.
-V případě nepříznivého počasí- bouřky nebo silného větru jsou návštěvníci povinni z bezpečnostních důvodů opustit venkovní bazény
-Návštevník je povinen opustit bazén 30 min. před ukončením provozní doby.
-Prevádzkovateľ zodpovídá pouze za věci uložené v úschovnách, prostor při vnitřních šatnách je chráněn kamerovým systémem.
-Pokud se návštěvník rozhodne předčasně opustit areál z důvodu nepříznivého počasí, provozovatel mu není povinen uhradit vstupné a ani jiným způsobem ho odškodnit

D. V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO

-Kúpať se v oděvech nevhodných ke koupání
-Slniť se a koupat bez plavek
-Brat do oddechových bazénů nafukovací předměty a míče.
-Vzájomne se potápět, vhazovat druhých do vody a skákat do bazénů.
-Bezdôvodne volat o pomoc.
-Vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost
-Fajčiť ve všech vnitřních prostorách, tak ve vonkaších bazénech.
-Brať se sebou ostré předměty, skleněné věci které by mohly rozbít a tím způsobit zranění.
-Vstupovat do bazénů, na tobogany a skluzavky se žvýkačkou.
-Neoprávnene používat zařízení a předměty určené k poskytnutí první pomoci.
-Svojvolne přemísťovat zařízení a instalovaný nábytek.
-Nosit a používat zbraně.
-Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující tomuto návštěvnímu pořádku.

Znáte termály Veľký Meder?
1) Ideální místo pro léčení pohybového ústrojí.
2) Ideální místo pro cyklisty, rodiny s dětmi a důchodce. Nejvíce slunečních dní na Slovensku Vám vždy zpříjemní Vaši dovolenou ve Veľkém Mederu.
3) Jeden den si odskočte na výlet do starobylého města Gyor, Komárno, navštivte blízké hlavní města Budapešť, Bratislava nebo Vídeň.
4) Pobyty, akce a ubytování máte bez zprostředkovatele za nejlepší ceny.